Kitap Ödüllü “Dahi Atölyesi” 1. Satranç Turnuvası ..

Balıkesir "Dahi Atölyesi" Mental Aritmetik, Resim, Satranç Eğitim Merkezinin düzenleyeceği Kitap Ödüllü Turnuvası hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında yer almaktadır. Salon kapasitesi nedeniyle kısıtlı sayıda oyuncumuzun alınacağı turnuva için online kayıt sistemi şimdilik kullanılmayacaktır. Donanım kapasitemizin artmasıyla beraber genel kayıt yöntemi ile oyuncu kaydı alınacaktır. Turnuva Türkiye Satranç Federasyonunca onaylanmış olup, UKD hesaplamalarına alınacaktır. ileAna [...]